Grejači i izmenjivači

Toplotne pumpe za bazene

Ovo je u startu velika investicija. Toplotne pumpe su skupe, ali je sigurno da će se uloženi novac isplatiti već nakon par godina. Koristeći toplotu spoljašnjeg vazduha, toplotne pumpe zagrevaju bazensku vodu. Mogu raditi i do -15ºC. Zahtevaju jednostavnu montažu i minimalno održavanje.

Spoljašnji bazen Količina vode u bazenu (m3)
Kw Kj/h 30 40 70 100 120 180
33 120000 x
47 168000 x
70 252000 x
105 378000 x
140 504000 x
210 756000 x


Električni grejači za bazene

Zbog velike potrošnje električne energije, vlasnici bazena ih baš ne vole. Pogledajte tabele za odabir električnog grejača prema vrsti bazena i količini vode u bazenu.

Spoljašnji bazen Količina vode u bazenu (m3)
Kw Kj/h 40-60 50-80 80-120 120-180 150-240 210-250
33 120000 x
47 168000 x
70 252000 x
105 378000 x
140 504000 x
210 756000 x


Izmenjivač toplote za bazene

Ovo je najčešći sistem za grejanje bazenske vode. Postoje cevni i pločasti izmenjivači. Cevni se koriste na privatnim bazenima, dok se pločasti koriste na javnim bazenima jer imaju veću površinu prenosa energije. Sam kotao treba da ima automatiku za bazen i da bude uslovljen u radu sa filtracionom pumpom.

Spoljašnji bazen Količina vode u bazenu (m3)
Kw Kj/h 20 30 40 50 60
9 32400 x
12 43050 x
18 65100 x x
24 86688 x x
27 96600 x x
36 130032 x x


Solarno grejanje za bazene

Broj kolektora zavisi od toga da li je bazen otvoren ili zatvoren. Ako je bazen otvoren, vredi pravilo da površina bazena bude ista kolika i površina kolektora. Za zatvoreni bazen uzima se pola površine bazena za broj kolektora. Ta pravila važe ako je bazen dobro izolovan. Najbolje je ovaj sistem koristiti u kombinaciji sa još jednim izvorom grejanja bazenske vode kao što je električni grejač ili bazenski izmenjivač toplote.

Spoljašnji bazen Količina vode u bazenu (m3)
Kw Kj/h 20 30 40 50 60 70
9 120000 x x
12 168000 x x x
18 252000 x x x
24 378000 x x
27 504000 x x


Data/Images/heater_b.jpgTabele za odabir izmenjivača toplote:

  • za 20ºC temperature vode u bazenu
  • do 25ºC 10% više
  • do 30ºC 20% više

Za više informacija u vezi sa određenim proizvodom, posetite naš web shop.