Bazeni sa čeličnom oplatom

Riviera

Bazen se sastoji od osnovne rebraste galvanizirane čelične oplate, profilnih šina, PVC obloge, spoljnog skimera i filtera sa merdevinama. Postavlja se na idealno horizontalnu podlogu. Za vreme sezone, promena vode nije potrebna ukoliko se održava hemijskim sredstvima i koristi filtracioni uređaj (na slici Laguna).


Kružni bazeni

Data/Images/kruzni_bazeni.jpg

Konstrukcija se sastoji od čelične oplate sa gornjim i donjim šinama, kao i ojačanjima sa strane.

Montaža je zbog samog oblika veoma jednostavna. Gornja šina je širine 12 cm, što daje vrlo lep estetski efekat, kao i posebnu čvrstinu kada je bazen prazan.


Ovalni bazen

Data/Images/ovalni_bazeni.jpg

Ovalni bazen se sastoji od osnovne rebraste galvanizirane čelične oplate, profilnih šina, PVC obloge i merdevina. Postavlja se na idealno horizontalnu podlogu. Zbog samog oblika, uz duže stranice nalaze se potporni stubovi, čiji je broj srazmeran dužini bazena.

Postoje bazeni sa 3, 5, 6 ili 7 komada profilnih šina sa svake strane. Merdevine i filtracioni uređaj ne ulaze u sastav bazena, već se posebno poručuju.


Bazen RIVIERA ne sadrži osnovnu opremu i potrebno ju je posebno poručiti (filtracioni uređaj, cevi, merdevine, skimer i mlaznice).


Za više informacija u vezi sa određenim proizvodom, posetite naš web shop.