Priprema bazena za upotrebu

Da biste pripremili bazen za upotrebu:

Kada se vrednost hlora spusti na optimalnu vrednost, bazen je spreman za korišćenje.

Ako imate problema sa kvalitetom bazenske vode, prvo proverite: