• Call centar
  • Beograd 062 486 906
  • Novi Sad 062 482 906
  • Zrenjanin 062 484 906

Saune od abachi drveta

abachiAbachi sauna je izolovana specifičnim, nežnim tropskim abachi drvetom, koje u svojoj strukturi ne sadrži čvorove.

Unutrašnjost saune je kompletna u ovom drvetu sa Obale Slonovače, počevši od zidova, klupa, naslona, abažura rešetki, itd. Samim kvalitetom izvođenja pripada ekskluzivnim saunama.