Kako ukloniti kamenac i masne naslage na zidovima i obodu bazena?

Postoje razni preparati za čišćenje i skidanje kamenca i masnih naslaga. Uglavnom se nanose na prljavu površinu i četkom očiste.
Neka sredstva su na kiselnoj osnovi i ne sme se koristiti velika količina kako se folija za bazen ne bi oštetila.

Pojavile se alge u bazenu, šta uraditi?

Pojavom algi u bazenu treba uraditi šok hlor tretman i ponoviti ceo postupak ispočetka koji je naveden u stavki "Kako izgleda celokupan proces za održavanje vode hemikalijama".

Kako izgleda celokupan proces za održavanje vode hemikalijama?

Za pravilno kondicioniranje vode u bazenu morate biti upoznati sa celim procesom doziranja hemikalija. Početni tretman bi trebao izgledati na sledeći način (poređani po koracima):
1. Testiranje pH vrednosti vode
2. Podešavanje pH vrednosti vode korišćenjem preparata za obaranje ili podizanje pH vrednosti vode.
3. Šok hlor tretman
4. Nakon šok tretmana, obavezno sačekati 24h i u ovom periodu ne koristite bazen
5. Sipajte sredstvo protiv razvoja algi (algicid)
6. Postavite sporo otapajuće tablete u plovni dozator ili skimer
Detaljnije informacije o pojedinačnim proizvodima možete naći na našoj web stranici, u kategoriji Bazeni – Hemikalije za održavanje vode u bazenima

Šta je "Šok hlor" tretman i kako se vrši?

"Šok hlor" tretman je takozvana brza dezinfekcija bazenske vode. Tokom ovog tretmana se podiže nivo slobodnog hlora sa optimalnih 1,0 mg/l na 3,0mg/l. Ovim postupkom se uništavaju sve bakterije i alge u bazenu.

Koliko često treba da se vrši testiranje vode?

Za privatne bazene je dovoljno vršiti proveru jednom ili dva puta nedeljno.

Da li je potrebna građevinarska dozvola za nadzemni bazen?

Svaki grad i opštine su različite. Po najskorašnjem zakonu, nije potrebna dozvola. Međutim nije na odmet proveriti sa lokalnim geodetskim zavodom.

Da li tamniji lajner više zagreva bazen?

Tamnije boje privlače i zadržavaju više toplote od svetlijih. Međutim razlika je tolika da je skoro neprimetna.

Koji je vek trajanja nadzemnog bazena?

Vek trajanja nadzemnog bazena je između 5 i 15 godina. Zavisi od kvaliteta bazena i podloge na koju se postavlja bazen.

Šta je neopodno za funkcionisanje nadzemnog bazena?

Za pravilno funkcionisanje bazena i filtraciju bazenske vode su potrebni sledeći elementi:
Filtracioni uređaj, pumpa, skimer, mlaznica i crevo za povezivanje ovih elemenata.

Zašto je pH vrednost bitan faktor?

Većina hemikalija za bazene (naročito hlor) su dizajnirani da funkcionišu u određenom pH rasponu (normalno 7.2-7.6). Ako dodate hemikalije u bazen i pH vrednost vode u bazenu je visoka ili niska, ove hemikalije neće reagovati sa vodom na način koji bi trebali i samim tim neće funkcionisati ispravno.

Da li je u redu koristiti hemikalije od prošle sezone?

Trebate proveriti rok trajanja hemikalija koje koristite. Ukoliko je nekoj hemikaliji istekao rok trajanja obavezno je zamenite novom. Hemikalije nemojte bacati u đubre ili ih sipati u odvod. Imajte na umu da hemikalije vremenom gube na svojoj učinkovitosti pa bi najbolje rešenje bilo da za novu sezonu korišćenja uzmete i nove hemikalije.

Da li je neophodno da mi profesionalci montiraju nadzemni bazen?

Nadzemne bazene može postaviti i kupac. Ipak postoji procedura oko toga na kakvoj podlozi, koliko ravnoj, stabilnoj može biti postavljen. Postoji niz procedura koje morate ispratiti kako bi uspešno postavili Vaš bazen. Ukoliko niste sigurni šta treba da radite najbolja opcija je, uvek, da pozovete profesionalce.

Da li je neophodno da pumpa za bazen radi svaki dan?

Cirkulacija voda je obavezna svakodnevno ukoliko želite da Vaša voda u bazenu bude propisno filtrirana sa hemikalijama u okviru granica. Voda treba da cirkuliše od 4-8 sati dnevno.

Da li je moguće zameniti oštećeni lajner?

Ukoliko je unutrašnja folija (lajner) oštećena, novu je moguće postaviti bez da morate rastavljati bazen ili kupovati novi. Lajneri su standardizovani i odgovaraju Vašem bazenu, što je veoma praktično rešenje.

Da li je pokrivanje bazena korisno?

Odgovor je DA. Postoje 3 oblika pokrivanja, a to su: solarni prekrivači, zimski prekrivači i teleskopske prekrivke. Solarni prekrivači imaju dosta dobrih osobina kao što su: tokom noći se ne hladi voda u bazenu, tokom dana se zagreva do 3-4 stepena, sprečava isparavanje hemikalija i upadanje nečistoća u bazen. Zimski prekrivači se koriste za konzervaciju bazena tokom zimskog perioda. Dok teleskopske prekrivke ili takozvane kupole koje takođe imaju mnogo prednosti.

Da li se mora prazniti voda iz bazena svake godine?

Bazene napravljene od betona nije potrebno isušivati svake godine. Jednostavno spustite nivo vode ispod skimera kako bi zimske padavine imale gde da odu. Bazeni mogu prilično dobro izdržati hladnoću kada su delimično napunjeni vodom. Ako je bazen prazan, mogu se pojaviti pukotine ili doći do deformacije zbog podzemnih voda.

Kako se održavaju filtracioni uređaji?

Filtracione uređaje sa papirnim (kartušastim) uloškom treba održavati ispiranjem papirnog umetka na svakih 7-10 dana.
Filteri ispunjeni kvarcnim peskom se održavaju pomoću ispiranja filtera. Ispiranje se vrši kada pritisak u filteru pređe granicu od 1bar-a.
Detaljnije informacije vezane za ispiranje filtera možete naći pod kategorijom Bazeni - Oprema za privatne građevinske bazene - Filtracioni uređaji

Da li je farbanje bazena dobra ideja?

Farbanje bazena postoji kao opcija ali u slučaju da nakon nekog vremena želite da postavite pločice, obavezno se mora raditi detaljno peskarenje celog bazena što zahteva dodatne finansijske troškove. Takođe kod ove opcije oblaganja bazena postoji situacija krunjenja farbe sa zidova i uzrokovanje zamućenja vode.

Kojim preparatima se može vršiti dezinfekcija vode u bazenu?

Dezinfekcija vode u bazenu se može vršiti na 3 načina: hlorom, aktivnim kiseonikom i solju. Dezinfekcija hlorom se vrši pomoći hlora u granulama, tabletama i u vidu tečnosti. Aktivni kiseonik postoji kao dvokomponentna (tablete + tečnost) i kombinovana (tečno stanje). Dezinfekcija pomoću soli se vrši preko uređaja za elektrolizu (sistem slane vode). Korišćenjem ove metode se dobija slana voda u bazenu.