Tehnički podaci - parna kupatila

Pre skoro dve hiljade godina latinski pesnik Juvenil prikazao je ideju wellnessa u izreci Mens sana in corpore sano ("u zdravom telu zdrav duh").

Wellness kao stil života dobija sve veći broj pristalica, tako da sve više objekata poseduje ili planira da izgradi program koji diktira zdrav način života. Ukoliko imate želju da i vi budete pristalica ovih ideala i imate u planu izgradnju takvog objekta, slobodno nas kontaktirajte i dobićete pune informacije u vezi sa tehničkim podacima bitnim kod projektovanja i pripreme za izgradnju. Da bismo vam pomogli, dajemo vam osnovne crte radi planiranja parnih kabina.

Izgradnja parnih kabina po meri

Zidovi i plafon

Zidove i plafon gradimo od specijalne higro-termo izolacione građevinske ploče, izrađene od ekstrudirane tvrde pene polistirola "Styrofoam", armirane mrežom od staklenih vlakana i obostrano obložene građevinskim lepkom.

Plafon koji je u obliku luka određuje uživanje u parnoj kabini i njegovu funkcionalnost zbog kondenza koji se tako najbolje razlaže i u vidu kapljica sliva niz zidove i okapnice do slivnika.

Data/Images/parne_kabine_01_s_no1.jpg

Oblikovanje plafona ima svoju cenu, ali po mogućnosti ga uklopite.

Osnovni element je pravilan crtež, koji više podseća na pravilan četvorougao, ali može biti i pravilan osmougao jer odgovara da se napravi plafon.

Pomoćni materijali treba da budu otporni na vlagu i paru, dok fuga treba da bude od kvalitetnog sastava zbog održavanja i zbog vlage.

Zbog čestog zagrevanja i hlađenja, preporučujemo elastične materijale.

Klupe parne kabine su zaobljene, pa se zato preporučuje stakleni ili keramički mozaik za njihovo oblaganje. Na delovima koji su ravni možemo kombinovati mozaik većim pločicama.

Prilikom izrade klupa treba obratiti pažnju da između dva oznojena čoveka treba da postoji neka udaljenost. Oblaganje poverite proverenim profesionalcima!

Ventilacija

Ventilacija je kod javnih objekata je obavezna, ali kod privatnih kabina može da se izostavi. Prečnik ventilacionog otvora mora biti najmanje 10 mm i ne sme zadržavati kapljice vode. Iz cevi mora da otiče kondenzovana voda. Idealno je da ventilacija duva u slobodan prostor, ali ne sme da se sužava ili da se povezuje u druge otvore:

Grejanje klupa i zidova

Parne kabine obložene pločicama teško se zagrevaju zbog debljine zida. Uduvana para počinje da greje klupe i naslone, a potpuno zagrevanje traje predugo pa se osećaju neugodnosti:

Sve ovo može da se spreči zagrevanjem cele kabine na mestima gde se kabina koristi neprestano. Klupe i nasloni se posle izvesnog vremena i zagreju od pare, međutim kabine koje se koriste samo vikendom i klupe je teško zagrejati. Postavljanjem grejača u klupe i opciono, u zid na kojem su nasloni rešava problem.

Grejači koje ugrađujemo mogu biti:

Zagrevanje možemo programirati (npr. u određeno vreme podesimo da se uključe grejači, tako da bude spremno u vreme kada želimo da se koristi). Ugradnjom grejača u zidove ubrzava se zagrevanje kabine.

Ventilator za odvlačenje pare

Ventilator za odvlačenje pare reguliše parogenerator, zbog čega mora biti postavljen na odgovarajuće mesto. Njegovo postavljanje ostavite stručnom licu, jer mora se uzeti u obzir više faktora da bi se pravilno postavio.

Uduvavanje pare

Najčešće se u parnim kabinama ugrađuju vrata koja dihtuju na tri mesta, dok sa strane praga postoji prolaz koji treba da propusti potreban vazduh.

Vrata kabine

Vrata parnih kabina moraju biti specijalno oblikovana i zadovoljiti određene kriterijume:

Vrata parne kabine moraju biti predviđena planom. Parne kabine imaju vrata širine 770mm i prag, dok za javne parne kabine treba projektovati šira vrata bez praga da bi moglo da se uđe kolicima (EU pravilo).

Mogu se izabrati vrata koja se otvaraju levo ili desno. Mogu se naručiti vrata sa bronzanom bojom, ali se preporučuju providna zbog bolje preglednosti.

Uduvna grana generatora

Mesto za uduvavanje pare mora se planirati i tako postaviti da ne dođe do eventualnih povreda u vidu opekotina, jer temperatura pare iznosi 100ºC.

Potrebno je obratiti pažnju na sledeće:

Potrebno je obratiti pažnju i na sledeće:

Tehnička prostorija

Prilikom planiranja ne treba zaboraviti da parogeneratoru treba obezbediti tehničku prostoriju. Prostorija mora biti zatvorenog tipa zbog pare čija temperatura iznosi 100ºC, kao i zbog napajanja od 380V.

Data/Images/parne_kabine_02_s_no1.jpg

Prilikom postavljanja idealno je da uduvavanje bude blizu nekog zida kabine, ali je tehnički moguće da parogenerator funkcioniše u nekoj prostoriji do kabine.

Prilikom planiranja zatražite savet od stručnih lica preduzeća AQUAPLAN.

Kućište ne mora da bude otporno na paru, ali mora biti suvo i imati mogućnost da se zaključa. Generator treba postaviti u visini vidnog polja, dok razvod vode i slivnik za višak vode i kamenca iz generatora treba praktično dobro predvideti.

Sa svim instalacijama generator ne možemo postaviti u prostoriji užoj od 80cm, a dubina treba da bude bar 60cm. Postavljenjem filtracije za vodu, prostor za tehničku prostoriju se povećava.

Ukoliko generator ne poseduje svoj sistem razlaganja kamenca, obavezno ugradite filtere za mehaničko čišćenje. Problemi nastaju zbog tvrdoće vode iz gradske mreže. Iz ključale vode oslodađa se kalijum koji se u obliku vodenog kamenca sleže na grejače. Zbog taloženja kamenca opada funkcionalnost grejača i zagrevanja vode je otežano, usled čega dolazi i do pregorevanja grejača.

Najveći neprijatelj parogeneratora je vodeni kamenac. Da bi se grejači zaštitili od kamenca, moramo unapred omekšati vodu. Vodu možemo omekšati sonim tabletama, koje će odstraniti kalcijum iz vode i tako sprečiti naslaganje kamenca.

Osvetljenje parne kabine

Osvetljenje nije važan deo kabine, jer se u kabini punoj pare jedva i vidi.

Niskonaponska lampa se postavlja iznad vrata, a jačinu treba izabrati tako da se može uočiti kada je prostorija puna pare. U hotelima se po pravilima moraju ugraditi i tasteri za slučaj opasnosti.