Sredstva za flokulaciju

Flokulacija

Usled dejstva sunčeve svetlosti na čvrste čestice koje plutaju po površini vode, sunčevi zraci se rasipaju, a njihov odblesak izaziva interferenciju. Voda će se zamutiti i postati neprijatna. Nasuprot tome, kada voda sadrži malo tih čestica sunčevi zraci imaju odblesak na površini vode kao dobro brušen dijamant. Ovakva voda je bistra i lepa.

Filter ne može da prečisti sitne koloidne čestice koje plutaju u vodi bazena, kao što su npr. alge. Voda u bazenu će od tih materija postati poput opala i može se pročistiti samo pomoću sredstva za bistrenje (flokulaciju), odnosno za stvaranje pahulja. Čestice sa istim elektro nabojem se odbijaju jedna od druge i plutaju u vodi.

Sredstva za flokulaciju su hemikalije koje, dodavanjem u vodu, neutrališu naboj ovih čestica, tako da se one spajaju (pretvaraju u pahulje) i postaju podobne za filtriranje. Sredstva za stvaranje pahulja spajaju sitne čestice u veće pahulje, koje se potom zadržavaju na filteru. Ovaj proces spajanja čestica, kada se dimenzije čestica nekoliko puta uvećaju, a potom natalože na dnu bazena, nazivamo flokulacijom.

Sredstva za flokulaciju

flokulacijaflokulacija2

Za više informacija u vezi sa određenim proizvodom, posetite naš web shop.