Preparati protiv razvoja algi i bakterija

Uništavanje algi

U bazenima je, i pored upotrebe dezinficijensa i filtera, moguće stvaranje algi i drugih mikroskopskih biljaka. Za prevenciju ili uništavanje već razvijenih algi najefikasnija su kvaterner amonijumska jedinjenja, koja ne sadrže hlor i koja se biološki mogu razgraditi.

Najbolji metod dezinfekcije u prevenciji stvaranja algi jeste da se održava količina od najmanje 1-3 mg/l (ppm) hlora ili 2-4 mg/l (ppm) broma. Ako se nivo dezinficijensa znatno smanji, dovoljno je 12 sati da bazen preplave zelene alge. Ovo nazivamo cvetanjem algi. Cvetanje zelenih algi se može potpuno obustaviti dodavanjem količine hlora veće od prosečne, do nivoa 3 mg/l (ppm) slobodnog hlora.

Glavna funkcija algicida je sprečavanje stvaranja algi. Čak i kada u vodi uopšte više nema hlora, on efikasno uništava velike količine algi.

Preparati za uništavanje algi

alge1alge2alge3

Za više informacija u vezi sa određenim proizvodom, posetite naš web shop