Tehnički podaci - slane sobe

Haloterapija je nova grana speleoterapije, metode koja se zasniva na doziranom boravku pacijenata u specifičnoj mikroklimi slane pećine. Speleoterapija (od grcke reci spelos - pećina) se praktikuje već stotinama godina u rudnicima soli u istočnoj Evropi. Lekovito dejstvo soli bilo je poznato još srednjevekovnim sveštenicima, koji su bolesnike odnosili u slane pećine da ih izlože njihovoj specifičnoj mikroklimi. Da bi pojačali taj efekat, drobili su stalaktite i stvarali slanu prašinu koju su pacijenti udisali.

Opšte karakteristike haloterapije:

Izrada slanih soba i pećina podrazumeva za početak osnovni dogovor i izradu tehničkog projekta na osnovu vašeg zahteva i zamišljene strukture (privatna ili javna namena).

Nakon kompletnog dogovora, možemo pristupiti izradi slane sobe sa prethodno pripremljenim instalacijama.

Proces izgradnje slanih soba je oko 7 radnih dana a za slane pećine oko 2-3 nedelje srazmerno projektu.

U proizvodnji slanih soba i pećina koristimo samo prirodne materijale bez upotrebe staklene vode i materijala koje imaju štetna dejstva. Kombinujemo nekoliko vrsta soli a u standardnoj opciji je morska so i so sa himalaja.

granulacija

U izradi slanih sauna i pećina koristimo 3 vrste granulcija morske soli i 4 vrste granulacija himalajske soli.

Koristimo sledeće vrste:

Takođe koristimo himalajske slane cigle u svim formama i slane stene tj. grumenje.

Na 1m2 poda slane sobe ili pećine postavljamo minimum 40 kg soli  a na zidovima mozemo uraditi 3 vrste reljefa soli.

HalogeneratorHalogenerator je uređaj koji stvara glavni lekoviti sastojak slane sobe, a to je suvi slani aerosol prirodne kamene soli ili soli iz mora. Komandna jedinica spojena je sa halogeneratorom putem kabla. Halogenerator se postalja na zid slane sobe na mestu pogodnom za ugradnju, a upravljačka jedinica se ugrađuje na mesto koje je osoblju pogodno za rukovanje halogeneratorom.

Vazduh tj. suva magla prodire duboko u disajne puteve, znatno dublje od prirodnog morskog, ili onog iz vlažnih inhalatora supersoničnih nebulajzera. Udisanjem smanjuju se upale i poboljšava se rad pluća.

Kristali kamene soli kao prirodni jonizatori vazduha poboljšavaju kvalitet vazduha jer proizvode negativne jone koji se nalaze u prirodi samo na moru, pored vodopada i nakon oluje, a koncentracija mikročestica je puno veća nego na moru ili u slanim pećinama. Jonizovan vazduh ima pozitivan uticaj na ljudski organizam, dovodi do psiho-fizičke ravnoteže, te pomaže pri koncentraciji i radnoj sposobnosti. U zagađenom vazduhu uvek ima viška pozitivnih jona, npr. u Beogradu ima oko 50% pozitivnih jona, što kod ljudi stvara nervozu i agresiju. Stoga, ovi negativni joni utiču pozitivno na nervni sistem. Mikro čestice suvog aerosola negativno jonizuju vazduh i zasićuju ga dragocenim elementima (Fe, Ca, Mg, Cu, Zn, Se, Li…) prodirući duboko u bronhije, bronhiole i alveole.