Svetlosna terapija

Moći boja susrećemo u svim našim kretanjima i u svim okruženjima.

Najčešće boje prihvatamo bez nekakvog značenja iako one u mnogome učestvuju u raspoloženju ljudi. Bilo da je to u modi, umetnosti, reklamama, kao i u nekim psihološkim terapijama.

Lepe boje prate svaki moderan i dobro uređen prostor. Zato postoje stručnjaci koji preporučuju u svojim projektima boje za određene prostorije životnog okruženja kao i izbor za prijatniji način življenja.

Korisni efektisaune su već dugo poznati pa se pojavila masovno u mnogim sportsko-rekrativnim i zdravstvenim objektima kao još jedan dodatni stimulans.

Svetlosna terapija u sauni podrazumeva instalisane neonske lampe različitih boja sa automatom koji ih naizmenično smenjuje ili po želji održava željenu boju.

Svetlosna terapija fototerapija je metoda koja se primenjuje u estetskoj i medicinskoj kozmetici. Korišćenje svetlosnih zraka u terapeutske svrhe datira iz drevnih vremena. Još pre nekoliko milenijuma su ljudi shvatali da postoji veza između svetlosti i bioloških procesa u organizmima živih bića. U starom Egiptu, sunčeva svetlost je korišćena u medicinske svrhe, dok je nešto kasnije u antičkoj Grčkoj, Hipokrat opisao upotrebu sunčevih zraka u lečenju nekih organskih poremećaja i bolesti (metod poznat kao helioterapija). Svetlosna terapija se bavi uzrokom, a ne posledicom - sve što se dešava na fizičkom nivou ima svoj uzrok u duševnom, a sve što se dešava sa našim telom odigrava se u našoj duši. Svetlosna terapija pokreće u čoveku njegove sopstvene isceliteljske sposobiču na mnoge aspekte našeg života, od raspoloženja i mentalnog stanja pa do nivoa energije i emocija.

U okviru svetlosne terapije postoji i primena boja . Svaka boja poseduje određeni stimulans. Boje koje se koriste u svetlosnoj terapiji u sauni su: plava, crvena, žuta i zelena, što znači da poboljšava kompletno psihofizičko stanje koliki god da je problem, odnosno bolest.

Primena svetlosne terapije podrazumeva postojanje veštačkog izvora svetlosti koji emituje zrake vidljivog ili nevidljivog dela spektra (ultra-ljubičasta i infracrvena svetlost). Izolovani, svetlosni zraci prodiru kroz kožu u tkivo, na koje utiču na različite načine u zavisnosti od talasne dužine.

Data/Images/plavo_s_no2.jpg
Data/Images/crveno_s_no1.jpg
Data/Images/zuto_s.jpg
Data/Images/zeleno_s.jpg

Više informacija o svetlosnoj terapiji za saune možete saznati na sledećem mestima:

  • Zrenjanin, Branka Ćopića 1; 062/484-906
  • Beograd, Zrenjaninski put 98P; 062/486-906
  • Novi Sad, Partizanska 40; 062/482-906