Instalacija bazena

Data/Images/aquacomet_29_s.jpg

Pod pojmom INSTALACIJA BAZENA podrazumeva sve potrebne uređaje I njihove instalacije koje služe za održavanje bazenske vode čistom, postavka svih elemenata za zagrevanje vode, stvaranje vodenih I podvodnih efekata, kontrolu, nadzor I regulaciju bazenskih uređaja I zaštitu bazena.Svaki bazen ima svoju “knjigu” I priče u toj knjizi.

Tako je veoma bitno odabrati odgovarajuću opremu srazmerno veličini I nameni za svaki pojedinačni bazen.

Nakon odabira vrste bazena I idejnog rešenja, potrebno je uskladiti sve potrebne detalje koje su neophodne za jedan bazen za plivanje.Tim se podrazumeva objedinjavanje svih potrebnih struka koje sudeluju u izgradnji bazena, s ciljem dobijanja što kvalitetnijeg finalnog rešenja.

Najvažniju ulogu u tom procesu imaju specijalizovani stručnjaci koji se bave profesionalnim instalisanjem bazena.

Razlog za to je što:

Prema nameni bazene možemo podeliti na bazene za privatnu I javnu upotrebu, odnosno postoje bazeni za plivanje I rekreaciju ili hidromasazni bazeni.

Takođe ih možemo podeliti na bazene koji imaju skimerski system ili sa prelivnim kanalima.

Bazeni sa skimerom imaju jednostavniju instalaciju, tako da se mogu izvesti veoma lako I sa minimalnim tehničkim uputstvima možete napraviti instalaciju I sami.

Zbog jednostavnije instalacije ovi bazeni su I finansijski dosta povoljniji.

Prelivni bazeni imaju zahtevniju instalaciju, a pored standardne školjke bazena potrebno I izgraditi prelivne kanale oko samog bazena I kompenzacioni bazen okvirno 7-10% od zapremine bazena.

Zbog sadržajnije instalacije, potrebno je stručno instalatersko znanje I prilagođavanje instalacione bazenske opreme sa automatikom dopune bazena, nivelisanja vode putem sondi u kompenzacionom bazenu itd. Kod ovog načina filtracije, postiže se brže I efikasnije čišćenje vode I najčešća je vrsta javnih bazena I bazena sa velikim opterećenjem u korišćenju.

Izvođenje građevinskih bazena traje srazmerno I zahtevnosti I velčini bazena. Vrlo često se za ozbiljne javne bazene čeka dokumentacija I do godinu dana, mali jednostavni porodični bazeni nemaju nikakve velike prepreke u tome. Prednost betonskih bazena je u njihovom obliku koji može da bude izgrađen u željenoj dimenziji I sa različitom vrstom bazenske obloge.

Izvođenje radova na betonskim bazenima ide po fazama I svaki deo etape u izgradnji ima svoj zadatak I vreme kada se izvodi.

Nakon izrade grubih građevinskih radova na školjci bazena, vrči se instalacija cevi do tehničke prostorije, predviđene za smeštaj bazenske opreme.Tehnička prostorija za bazensku tehniku može biti izgrađena uz sam bazen ili pored bazena u garaži, baštenskoj kućici ili sličnoj prostoriji oko bazena.

Do tehničke prostorije, neophodno je dovesti izvor elekrične energije, dolaz vode I odvodnu cev za kanalizaciju. Tehnička prostorija mora imati dovoljnu ventilaciju prostorije zbog stvaranja kondenza.

Hidroizolacija bazena se pretežno izvodi dvokomponentnim izolacionim premazima.

Obloga može biti u vidu keramike, staklenog mozaika, epoksidnog premaza ili sa PVC vodonepropusnom folijom.