Filterska ispuna

Za kristalno čistu vodu neophodan je uređaj za filtriranje vode

 

Veličina filterapumpe treba birati na osnovu zapremine bazena. Filter treba da je dovoljno jak da u roku od 4-5 sata pročisti svu vodu iz bazena.

Najveći deo filtera za bazene u našoj ponudi su na bazi kvarcnog peska a za montažne bazene se koriste filteri sa kartušastim uloškom.

Filteri na bazi ispune od kvarcnog peska se izrađuju od čeličnog lima, termo-plastike ili fiberglasa. Filteri od termo-plastike i fiberglasa su najčešće u upotrebi zbog svojih anti-korozivnih svojstava i lakoće.

 

VRSTE FILTRACIONE ISPUNE

 

KVARCNI PESAK

U peščanim filtracionim uređajima koristi se kvarcni pesak sa granulacijom od :

0,4 mm do 0,8 mm
0,4 mm do 1,2 mm
1 mm do 2 mm

2 mm do 4 mm i krupnije za veće filtere

Kvarcni pesak se menja svake 2 do 3 godine.

 

FILTRACIONO STAKLO

Novo u ponudi, potpuno novi hit u svetu filtracionih ispuna na tržištu.

Nature Works nije ništa slično aktivnom staklu koje se prodaje na našem tržištu. Aktivna stakla na našem tržištu se izrađuje od recikliranog stakla, dok „Nature Works“ se izrađuje od visoko kvalitetnog ravnog stakla bele boje.

Najnovija generacija aktivnog stakla za filtraciju bazena Vam omogućava :

 

FIBALON 3 D vlakna

Optimizovana, inovativna i patentirana filter polimer vlakna FIBALON 3D su nova generacija filtracionih ispuna i predstavlja sinonim za kristalno čistu vodu.

Unutrašnjost vlaknaste FIBALON kugle se sastoji od blago gustog jezgra i mekanog omotača. Kuglice se međusobno spajaju kako bi se oformila filtraciona površina. Sferni oblik kugle je namerno izabran kako bi se maksimalno iskoristila filtraciona površina. Tehnologija fiksiranja vlakana DyFix daje izuzetno visoku stopu zadržavanja čestica i duboku penetraciju čestica. Fibalon je uspeo da izbalansira minimalnu težinu filtracione ispune i visoku efikasnost i stekne veliku prednost u odnosu na uobičajne filtracione ispune.

Koliko je FIBALON superiorniji u odnosu na standardne filtracione ispune pokazuje primer, da 350g FIBALONA menja 25kg kvarcnog peska. FIBALON uklanja nečistoće do 8 mikrona, dok kvarcni pesak, na primer, uklanja nečistoće do 30-40 mikrona. Ispiranje filtera koji koriste FIBALON je izuzetno retko, zbog izuzetno malog pritiska u filteru i visoke absorpcije nečistoća (800g FIBALONA pri ekstremnim testovima je apsorbovalo 40kg prljavštine, bez deformacije kuglica).

Upotrebljivost FIBALONA je i do 5 godina.

Perfomanse filtracione ispune FIBALON 3D:

Prednosti filtracione ispune FIBALON 3D:

 

Kako zameniti trenutnu filtracionu ispunu sa FIBALONOM 3D:

  1. Isključite pumpu
  2. Otvorite filter prema uputstvu proizvođača
  3. Uklonite prethodnu filtracionu ispunu u potpunosti
  4. Ispunite filter sa Fibalonom
  5. Rasporedite FIBALON u filtracionoj ispuni bez pritiskanja
  6. Zatvorite filter prema uputstvu proizvođača

 

Čišćenje peščanih filtera

Kao što im i naziv kaže, peščani filteri koriste pesak kao sredstvo za prečišćavanje vode. Ali, u pitanju je fini kvarcni pesak, koji bi uvek trebalo kupovati kod prodavaca bazenske opreme. Ubacivanje neadekvatnog peska može zapušiti filter i ventile i uzrokovati kvar na sistemu za prečišćavanje!

Nečistoća koja se vremenom nakupi na pesku dovodi do povratnog pritiska na ventil, što je znak da je filter postao neefikasan i da je potrebno očistiti pesak.

Čišćenje peska je jednostavan proces – dovoljno je isključiti pumpu i okrenuti ručku ventila na poziciju backwash i ponovo uključiti pumpu. Time će se obrnuti tok vode, što će uzburkati pesak, a voda će nečistoću odneti u kanalizaciju. U zavisnosti od toga koliko se često koristi bazen, ceo proces čišćenja peska traje nekoliko minuta, a dovoljno ga je ponavljati jednom nedeljno u špicu sezone, odnosno češće ako je filter zaprljan.

Nakon ispiranje postavlja se ručica mesnog ventila na poziciju Rinse odnosno „sleganje peska“ tj. faza obrnutog ispiranja.

Posle ispiranja filtracionog uređaja je potrebno dopuniti vodu u bazenu.

Zeolit je prirodni mineral nastao mešanjem vulkanske lave s alkalnim podzemnim vodama. Rešetkaste je strukture, a njegovi kristali sadrže mikroelemente poput natrijuma, kalcijuma, kalijuma i magnezijuma koji su od iznimne važnosti za zdravlje.

Koristi se za javne bazene i kontrolisane vodovodne sisteme

Primena zeolita :

Osobine zeolita :

Filterski medijum od prirodnog granulisanog ZEOLIT-a, velične čestica 0,8 / 0,3 mm sa preko 75% KLINOPTILOLITA.

Visok kapacitet katjonske izmene (CEC 1,68-1,80 meq/g) i veliku aktivnu površinu (140 m2/g )

Zamenjuje pesak i antracit u filterima za pijaću vodu, površinskim i podzemnim rezervoarima,vodovodima, bazenima…

Ima 100 puta veću aktivnu površinu od standardnog kvarcnog peska koji se koristi za filtere

Smanjuje potrošnju hlora u bazenima za plivanje, smanjuje vreme pražnjenja filtera jer je nasipna težina 50% lakša od filter peska.

Vrši absorpciju i rastvaranje azota i raznih teških metala, smanjujući time zagađenje podzemnih voda.

U mnogim zemljama Evrope se koristi za saniranje mirisa u kanalizacionim sistemima i rezervoarima.

 

Za više informacija o bazenima i bazenskoj opremi, posetite naš WEB SHOP.

Naše prodavnice se nalaze na sledećim adresama: