Filtracioni uređaji

Filteri za bazene

Za kristalno čistu vodu neophodan je uređaj za filtriranje vode. Prečišćavanje vode u bazenu je veoma jednostavan, ali izuzetno važan proces.

Veličina filtera i pumpe treba birati na osnovu zapremine bazena. Filter treba da je dovoljno jak da u roku od 4-5 sata pročisti svu vodu iz bazena.

Najveći deo filtera za bazene u našoj ponudi su na bazi kvarcnog peska a za montažne bazene se koriste filteri sa kartušastim uloškom.

Filteri na bazi kartušastog uloška su i najpopularnije varijante kod montažnih bazena zahvaljujući tome što je lak za instaliranje, pouzdan je i lako se održava.

U peščanim filtracionim uređajima koristi se kvarcni pesak sa granulacijom od 0,4mm do 2mm, koji se menja svake 2 do 3 godine.

Filteri od peska se izrađuju od čeličnog lima, termo-plastike ili fiberglasa. Filteri od termo-plastike i fiberglasa su najčešće u upotrebi zbog svojih anti-korozivnih svojstava i lakoće.

U zavisnosti od modela filtera, na vrhu ili bočno na filteru ugrađuje se šestostepeni ventil.

Filtracioni uređaj možemo postaviti iznad površine vode ili ispod nivoa vode u predviđenom prostoru ili šahti sa obaveznim slivnikom.

Čišćenje peska u filteru

Kao što im i naziv kaže, filteri od peska koriste pesak kao sredstvo za prečišćavanje vode. Ali, u pitanju je fini kvarcni pesak, koji bi uvek trebalo kupovati kod prodavaca bazenske opreme. Ubacivanje neadekvatnog peska može zapušiti filter i ventile i uzrokovati kvar na sistemu za prečišćavanje!

Nečistoća koja se vremenom nakupi na pesku dovodi do povratnog pritiska na ventil, što je znak da je filter postao neefikasan i da je potrebno očistiti pesak.

Čišćenje peska je jednostavan proces – dovoljno je isključiti pumpu i okrenuti ručku ventila na poziciju backwash i ponovo uključiti pumpu. Time će se obrnuti tok vode, što će uzburkati pesak, a voda će nečistoću odneti u kanalizaciju. U zavisnosti od toga koliko se često koristi bazen, ceo proces čišćenja peska traje nekoliko minuta, a dovoljno ga je ponavljati jednom nedeljno u špicu sezone, odnosno češće ako je filter zaprljan.

Nakon ispiranje postavlja se ručica mesnog ventila na poziciju Rinse odnosno "sleganje peska"

Posle ispiranja filtracionog uređaja je potrebno dopuniti vodu u bazenu.

Naše preduzeće vam može pomoći oko izbora filtracionog uređaja za bazen i njegove instalacije. U ponudi imamo širok izbor filtera i pumpi proizvođača KRIPSOL (Španija) i HAYWARD (Francuska) I ASTRAL (Italija)

Filtracione uredjaje delima na dve grupe.

Neki od filtera za privatnu upotrebu (porodičnu): Filtracione uredjaje za privatnu (porodičnu) upotrebu i javnu upotrebu.

filter1

filter2filter

 

 

 

 

 

 

 

Celokupnu ponudu filtracionih uređaja za bazene možete pogledati u našim prodajnim centrima: