Sredstva za dezinfekciju vode

Dezinfekcijskim sredstvom nazivamo onu hemikaliju koja uništava ili neutralizuje mikroorganizme u vodi bazena. Mikroorganizmi su sitna ziva bića koja se slobodnim okom ne mogu videti, i neprekidno dospevaju u vodu preko kiše, vetra i kupača. Od bakterija, virusa, algi i gljiva, bakterije su najveći neprijatelj. Najveći broj mikroorganizama je bezopasan za ljudski organizam ali neki od njih izazivaju bolesti ili infekcije. Ukoliko se ne unište preko vode prelaze sa jednog coveka na drugog. Organske materije vodu bazena čine mutnom. Za dezinfekciju se najčešće koriste jedinjenja hlora.

U bazenima treba održavati takvu količinu aktivnog slobodnog hlora,koji uništava mikroorganizme koji izazivaju infekcije i alge a da ne bude škodljiv po zdravlje kupača. Idealna sadržina aktivnog hlora je 1-1,5 mg/l.

U slučaju male dece i osoba osetljivih na hlor preporučuje se upotreba sredstava za dezinfekciju sa kiseonikom. Pri ovom postupku dezinfekciju vrši aktivni kiseonik. Pored toga se kao alternativni postupci za obradu vode preporučuju ozonizacija ili uredjaji za uv zračenje.

Preparati za dezinfekciju vode

aqualuxchlorgranulatchlortabs

Za više informacija u vezi sa određenim proizvodom, posetite naš web shop.