Kajaci za divlje vode

Kajak i kanu na divljim vodama je sport na vodi u kojem takmičari veslaju u čamcima na određenim deonicama.

Data/Images/divlje_vode_01_s.jpg

Postoje dve glavne vrste čamaca za ovaj sport, a to su kajak i kanu.

Razlika je u tome što kod kajaka svaki veslač koristi veslo s dve lopatice, dok se kod kanua koristi veslo s jednom lopaticom.

U odnosu na drugi vodeni sport koji uključuje takmičenje u kajaku i kanuu – kajak i kanu na mirnim vodama, takmičenje na "divljim vodama" se održava najčešće na brzim rekama u kojima je tok vode primetan, te su prisutni talasi, brzaci, slapovi i dr.

Postoje i veštačke staze za jednu disciplinu ovog sporta, a to je slalom.

Discipline:

Kajak i kanu na divljim vodama uključuje dve osnovne discipline: slalom i spust. U svakoj od tih disciplina takmičenje se odvija u sledećim kategorijama:

Slalom je olimpijska disciplina kod koje takmičari prelaze zadanu stazu koja se sastoji od 20 do 30 kapija. Kapije se sastoje od dve uspravne motke koje vise na žici razapetoj iznad staze.

Data/Images/divlje_vode_02_s.jpg

Kapije se moraju proći po zadanom redosledu, s tim da pojedine kapije treba proći nizvodno, druge uzvodno, a ponekad se postavljaju i kapije koja treba proći čamcem unazad.

Način na koji treba proći kapije označava boja kapija, koja je ili zelena (prolazi nizvodno), ili crvena (prolazi uzvodno), dok kapije koje treba proći unazad imaju oznaku R. Svaki pogrešni prolazak kapije ili dodir motki kažnjava se dodavanjem vremenske kazne ukupnom vremenu.

Obično se voze dve vožnje, te se poredak računa prema ostvarenom vremenu ili prema boljoj od dve vožnje, ili zbirom vremena obe vožnje.

Spust je disciplina u kojoj u što kraćem vremenu treba preći zadani deo staze. Staza je obično dužine 5-8 km koju takmičari pređu za 15-20 minuta.

Takmičenje se održava tako da takmičari startuju u razmaku od jednog minuta, te se na kraju proglasi konačni poredak. Spust nije olimpijska disciplina.

Za više informacija u vezi sa ovim proizvodima, posetite naš web shop.