Istorijat sauna

U potpuno različitim kulturama, u svim istorijskim epohama, na različitim teritorijama čovek je oduvek shvatao terapeutsku važnost znojenja. To dokazuju i arheološka istraživanja i sačuvana dokumentacija. Među njima su i brižljiva uputstva grčkog lekara Hipokrata sa Kosa (460-377 god. pre n.e.) u kojima se opisuju načini izazivanja preznojavanja.

Indijanci su se uvijali u bele tkanine od lanaData/Images/01_s2.jpgi tako se izlagali suncu i vršili prečišćavanje putem preznojavanja. Asteci su koristili kolibe za preznojavanje, zatim američki Indijanci sa šatorima specifičnog oblika kao i Skiti u srednjoj Rusiji.

Kako tvrdi rimski istoričar Tacit (55-120 godine n.e.). germanski narodi su koristili prirodne pećine koje su se ispunjavale parom, tako što se na prethodno užareno kamenje sipala voda. U helenskoj mitologiji opisano je da su Kirkine nimfe čak posipale Odiseja hladnom i toplom vodom pre polnog uživanja.kako pominje istoričar Herodot oko 450 godine pre n.e

Za vreme Luja XIV u Francuskoj nastao je pokušaj da se usavrši parno kupatilo
pa se u kabini za jednu osobu, telo izlagalo pari obogaćenoj čajevima od lekovitih trava.

Data/Images/02_s2.jpg

U arapskim zemljama su se vekovima posećivale sjajne, raskošne građevine u kojima su se nalazile prostorije sa različitim temperaturama i vlažnostima vazduha, poznate kao TURSKA KUPATILA.

Sam naziv sauna potekao je od finske reči "SAVU" što znači - dim. Boravak u dimu nazvan je "SAVUNA". Još starija reč od savune je "SAKNA".U zapadnim delovima finske nazvana je PERTI što u prevodu znači – kabina.

U prošlosti su se koristile vodene kupke i parna kupatila kao posledica religioznih preporuka i rituala prečišćavanja i inicijacije.
Vremenom taj aspekt je zamenjivan terapeutskim i higijenskim razlozima a u naše vreme za fizičkom blagostanjem ili lepotom, kako bi rekli-fitness.

Data/Images/03_s2.jpg

U Finskoj su saune sastavni deo svakodnevnog života i važan su deo finskog identiteta. Tokom 50-ak godina broj sauna u Finskoj narastao je trostruko, od oko pola miliona u 1938. na oko 1,5 milion u 1990. Broj sauna u Finskoj i dalje raste, i procenjuje se da u Finskoj sada postoji približno 2 miliona sauna.

Skoro svako u Finskoj ima pristup sauni. U ruralnim sredinama većina domova još uvek ima saune s pećima na drvo.  Često porodice imaju svoju vlastitu saunu pored jezera ili mora.
Kao što je deo života pojedinaca, sauna je takođe uveliko prisutna u kompanijama i državnim institucijama. Svaka uspešna kompanija, koja želi da zadržati imidž uspešnog poslovanja, mora imati saunu gde se sklapaju mnogi važni dogovori ili jednostavno služe za opuštanje poslovnih partnera.
Broj tipova sauna u Finskoj se stalno povećava, a jedina koja je praktično nestala je javna gradska sauna.

 

Više informacija o saunama i saunskoj opremi možete saznati na sledećem mestima: