Oprema za kontrolu vode

Da bi voda u bazenu bila adekvatnog sastava i dovoljno dezinfikovana, potrebno je proveriti koncentraciju različitih hemijskih materija u njoj.

scuba2To je osnova i ujedno kontrola za održavanje hemijskih komponenti na odgovarajućem nivou.

Merenje materija u vodi vrši se upoređivanjem boja. Brojčane vrednosti se iskazuju stavljanjem indikatora u uzorak, koji menja boju u zavisnosti od koncentracije date hemijske materije. Potrebno je uporediti boje uzorka/indikatora sa referentnom skalom boja, datoj u štampanom ili tečnom obliku.

Najčešće upotrebljavana jedinica mere koncentracije vode bazena ili termalnih voda je koncentracija od 1 mg/l, koja odgovara vrednosti od 1ppm. Ona pokazuje količinu date hemijske materije u milionitom delu vode.

U našem asortimanu mozete naći veliki izbor opreme za kontrolu vode:

Za više informacija u vezi sa određenim proizvodom, posetite naš web shop.