Slane sobe

Slana terapija (haloterapija) predstavlja jedan od najstarijih oblika terapije vazduhom koji se zasniva na boravku bolesnih u slanim pećinama zbog lekovitog dejstva njihove mikroklime na zdravlje čoveka. Sve je počelo kada je poljski lekar Felix Bochkovsky  još 1843. godine ukazao na značajne terapijske efekte kamene soli na bolesnike koji su boravili u slanim rudnicima Solotvino, a koji se nalaze na prostoru današnje Ukrajine. Nakon toga, korišćenje soli u terapijske svrhe u mnogim zemljama širom Evrope, postala je praksa koja je sve zastupljenija u današnje vreme.

Slana soba soba bi trebalo da bude specijalno konstruisan zatvoren prostor, čiji su zidovi i plafonslana1 obloženi solju u cilju imatiacije prirodne pećine. Na podu bi trebala da se nalazi takođe prosuta so, dubine preko 30cm. U prostoriju se uz pomoć specijalnog uređaja-halogeneratora uduvava suv zasićeni vazduh obogaćen najfinijim česticama kamene soli, čime se postiže željena mikroklima. Temperatura u slanoj sobi se kreće od 18oC do 25oC i vlažnost vazduha od 40% do 60%.

Aero soli, u ovakim uslovima bi po pravilu trebalo da sadrže minerale koji učestvuju u brojnim fiziološkim procesima organizma, poput natrijum hlorida, gvožđa, kalcijuma, magnezijuma, bakra, cinka, selena i litijuma. Stvoreni uslovi u slanoj sobi imaju povoljna svojstva za zdravlje korisnika u smislu antiseptičkog i antialergijskog dejstva. Velika količina prisustva soli poboljšava kvalitet vazduha, jer se stvara koncentracija negativnih jona, koji imaju korisna biološka svojstva na disanje i kardiovaskularni sistem čoveka, kao i na odbrambeni sistem, odnosno metabolizam korisnika. Pored navedenog, boravak u slanoj sobi pospešuje lučenje seratonina (hormona sreće), samim tim ima uticaj na psihološko stanje čoveka, borbu protiv depresije.

slana2


Negativno naelektrisani joni utiču na popravljanje raspoloženja, otklanjaju glavobolje, opštu malaksalost, slabu koncentraciju, nesanicu, neuroze i pojačavaju imunitet.

Pozitivno utiču na disanje i rad srca. Slana terapija se koristi isključivo kao pomoćna metoda u lečenju bolesti gornjih i donjih respiratornih organa i kože. Najveća posećenost slanoj sobi beleži se od strane osoba koji pate od hroničnih alergija i osobe sa drugim tegobama izazvanim otežanim disanjem, poput asmatičara.

Predviđeno vreme boravka u slanoj sobi u okiru jedne seanse iznosi od 30 do 40 minuta, a za decu predviđa se boravak od 20 minuta. U slanu sobu, koja je skroz od soli, uključujući i podove, po pravilu bi trebalo da se ulazi sa specijalnim, jednokratnim sterilnim kesama koje se navlače na gola stopala. Nakon izlaska iz slane sobe, kese za jednokratnu upotrebu se bacaju u posebnu korpu koja se nalazi izvan same slane sobe. U slanim sobama gde na podu nema soli, po pravilu se ulazi bez papuča, bos.

 

Izrada i oprema za slane sobe