Betonski bazeni

Pre dolaska novih i jeftinijih tehnologija izgradnje bazena (montažni, lajner, poliesterski), bazeni su se gradili od betona. I danas se podrazumeva da su najbolji i najskuplji betonski bazeni.

Preduslov za solidno izgrađen betonski bazen je dobro izrađen projekat i sposoban građevinac.

oblozeni bazen pvc

Betonski bazeni mogu biti željenih oblika, obično su obloženi keramičkim pločicama ili staklenim mozaikom, ili premazani posebnom bojom za bazene.

Najčešći način izgradnje bazena je armirano-betonska konstrukcija koja može imati različite forme završne obloge kao što je PVC lajner, keramika, farba ili epoksidna smola. Prednost ovih bazena je dugi vek trajanja, mogućnost izbora oblika, mogućnost rekonstrukcije itd.

 

Bazeni sa skimerom

 

Skimeri su elementi u bazenu koji se nameštaju na rub vodene površine. U njih ulazi bazenska voda koja se zatim dovodi do filtera, a prilikom toga u njih ulazi sva plivajuća nečistoća. Kod manjih bazena dovoljan je jedan skimer, a prema potrebi, dimenzijama i obliku bazena može ih biti više.

Skimerski tip bazena ima površinu vode nižu u odnosu na plažu, koristi se za bazene do 200m, za privatnu upotrebu i manji broj kupača. Konstrukcija bazena i instalacija je vrlo jednostavna i ne zahtevaju nikakvu dodatnu opremu i radove, a bazen može funkcionisati samo uz najosnovniju opremu koja uključuje filter, pumpu, skimer, elektro orman, mlaznice i podni usis tj slivnik.

Održavanje je jednostavno i jeftinije u odnosu na prelivni tip bazena zbog manje opreme, veličine, količine vode, a nije potreban ni stručno osposobljeni kadar. Možemo zaključiti da je cena izgradnje i održavanja relativno niža u odnosu na prelivni tip bazena. Poseban element, skimer izrađen od inoxa ili ABS plastike ugrađuje se pri samom vrhu bazena a nasuprot njega ugrađuju se mlaznice za povrat vode u bazen na visini od 25-30cm ispod površine vode. Mlaznice takođe mogu biti izrađene od materijala kao i skimeri. Kod većih dubina bazena određeni broj mlaznica ugrađuje se i dublje.

 

Bazeni sa prelivnim kanalom

 

Među bazene sa prelivom svrstavamo sve one koji nisu skimerski. Kod ovih bazena se voda koja dolazi u filtracioni uređaj uzima iz kompenzacionog bazena u koji se voda preliva preko prelivnog kanala.

Voda u ovim bazenima uglavnom se preliva preko ruba bazena u prelivni kanal koji može biti delimično postavljen, a najčešće je to po celom obodu bazena. Ovi bazeni konstrukcijski su zahtevniji u izgradnji i dodatnoj opremi, kompezacioni bazen,automatsko dopunjavanje i upravljanje, dodatni cevovod usisavača bazena, izrada prelivnog kanala, prelivne rešetke itd.

Prelivni tip bazena ima površinu vode u istoj ravni s plažom, koristi se za bazene preko 200m, javnu upotrebu i velik broj kupača. Mlaznice su smeštene na dnu bazena i voda struji od dna bazena prema površini i predstavlja najpravilniji i najefikasniji način strujanja vode kroz bazen. Voda se preliva preko ruba bazena i ulazi u prelivni kanal, po čemu je takav način pročišćenja i dobio ime.

 

prelivni tip bazena

Bazeni obloženi PVC folijom - Lajnerom

 

Veoma sličan princip kao i kod montažnih bazena, gde se upotrebljava folija debljine 0,3-0,6 mm kod građevinskih bazena se za oblogu upotrebljavaju posebne PVC folije od 1,5mm.

Ispod PVC folije se postavlja poseban filc koji štiti foliju, a sa gornje strane ruba bazena se nalaze profilne šine pomoću kojih se folija fiksira.

Krojenje folije, varenje i fiksiranje se vrši na licu mesta, pa je taj posao veoma odgovoran i zahtevan. Nakon kvalitetno ugrađene folije možete biti sigurni da će bazen biti spreman za dugogodišnje korišćenje.

Fabrička garancija na foliju iznosi 10 godina.

pvc 2

Nakon dugogodišnjeg korišćenja bazena, folija se može zameniti i samim tim dobijate nov bazen.

Danas se mnogi montažni tipovi bazena oblažu takvim folijama, recimo bazeni izgrađeni od stiropora ili betonskih blokova, limenih ili prohromskih elemenata, drveta itd.

Za ugradnju PVC folije potrebno je da spoljašnja temperatura nije ispod 12oC.

PVC Folija se kroji na rentabilni način srazmerno dubini bazena (postoje folije širine 165cm i 205cm).

Fabrički već pripremljene folije su za određene tipove bazene i obično su tipske, a ukoliko se folija poručuje u fabrici za nepravilni oblik, potreban je detaljan projekat bazena sa osnovama i svim detaljima. Ovakav način poruđžbine nije pouzdan i često nastaju problemi ako se nešto nije uzelo u obzir.

Velika prednost izrade PVC folije na licu mesta je u tome što se veoma lepo mogu iskrojiti elementi oko stepeništa. Dihtovanje između betona i folije se postiže dihtunzima koji postižu potpunu nepropustljivost u spojevima.

Vazduh između folije i zida bazena se izvlači usisivačem.

 

Više informacija o bazenima i bazenskoj opremi možete saznati na sledećem mestima: