Finske Saune

Finska sauna je temperaturno najekstremnija od svih sauna, jer uz minimalnu vlagu (5-15%) održava temperaturu na 85-95oC.

Unutrašnjost saune je uvek obložena drvenim panelima ili lamperijom. Pored zidova saune ugrađene su drvene klupe koje mogu biti u jednom ili više nivoa, a služe za sedenje i ležanje. Unutar saune nalazi se peć ispunjena vulkanskim kamenjem koje preuzimaju temperaturu grejača iz peći. Vulkansko kamenje ima ulogu akumulatora toplote.

Zbog visoke temperature boravak unutar saune ograničen je na max. 15 minuta, a preporučeni boravak je 8 do 12 minuta u tri ciklusa sa odmorom i hlađenjem između ciklusa. Vazduh u sauni možemo dodatno ovlažiti i aromatizovati polivanjem vrućeg kamenja vodom u koju se dodaju razna eterična ulja.

finska saunafinska suna 2